HR Advisor met focus op payroll (m/v)

Hoofdverantwoordelijkheden en Kerntaken:

 • Het uitvoeren en borgen van correcte en tijdige loon- en salarisadministratie en de betaling van alle tewerkgestelde medewerkers (vaste-tijdelijke of onderaanneming).
 • Het opmaken en doorgeven van alle relevante en noodzakelijke informatie en datagegevens naar het sociaal secretariaat, de uitzendkantoren of andere aanverwante dienstverleners.
 • Zorgen voor de personeelsadministratie op meerdere domeinen zoals het onderhouden van contacten met externe instanties (o.a. externe geneeskundige dienst, RSZ, RVA, verzekeraars, …) en daarbij de nodige inlichtingen verstrekken voor een correcte verwerking en opvolging.
 • Sociaal juridische opvolging van dossiers, contracten en afspraken met betrekking tot tewerkstelling en de personeelsorganisatie.
 • Opvolging naar de tijdelijke buitenlandse tewerkstelling van personeel (internationale tewerkstellingsverplichtingen, detacheringen, …)
 • Beheer en opvolging van arbeidsongevallen en medische onderzoeken.
 • Factuurcontrole van interims en onderaannemers.
 • Deelname aan jobbeurzen, beurtelings met je HR collega.
 • Afwisselend met je HR collega, houden van sollicitatiegesprekken.
 • Aanspreekpunt zijn voor het personeel wat betreft vragen rond loons-uitbetaling, verzekeringen, sociale documenten, …
 • Het management informeren van veranderingen die een invloed kunnen hebben op de personeelsorganisatie.

 

Profiel:

 • Bachelor uit een relevante richting met enige ervaring binnen een internationale werkcontext.
 • Sterke administratieve skills met een grondige gebruikerskennis van Microsoft Office.
 • Ervaring in payroll en kennis van loonverwerkingssystemen (Ervaring met eVolution is een plus).
 • Goede kennis van de Belgische sociale wetgeving en/of aanverwante Europese detacheringsregelgevingen.
 • Vloeiende kennis van Nederlands en Engels. Elke bijkomende taal is een pluspunt.
 • Assertieve persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden.
 • Discretie, diplomatie, eerlijkheid, sociaalvaardig en nauwgezetheid.

 

Aanbod:

 • Een uitdagende en gevarieerde job binnen hoogtechnologische machinebouw.
 • Autonomie in de functie en flexibele werktijden.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling: zelf richting geven aan jouw persoonlijke en professionele doelstellingen.
 • Dynamische werksfeer in een open bedrijfscultuur binnen een internationaal kader.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.

 

Contact:
BEP EUROPE NV Ten Briele 6, B-8200 BRUGGE | Office +32 50 40 85 40 | Desk +32 50 40 85 44 | Mail hr.europe@bepco.com