Painter (m/v)

Hoofdverantwoordelijkheden en Kerntaken:

 • Schilderen van constructies of machineonderdelen in juiste kleurcode en met behulp van de juiste verfsystemen.
 • Ontvetten - reinigen van de te schilderen stukken.
 • Afschermen van de afgewerkte vlakken met tape, aangeduid op plan.
 • Oordeelkundig opstellen van de stukken om een goede bereikbaarheid van de te schilderen stukken te bekomen.
 • Mengen van verf, verdunners en eventueel verharders volgens richtlijnen van de leveranciers.
 • Spuiten van grond- en/of deklagen op diverse soorten materialen en vormen, binnen de vereiste zuiverheid en laagdiktes.
 • Spuiten in diverse richtingen en diverse houdingen met inachtneming van een goede dosering en oppervlakteverdeling.
 • Regelmatig nameten van de verschillende laagdikten.
 • Afnemen van de geschilderde stukken en ophangen in droogrekken of oven.
 • Gebruik van 2 componenten verfsystemen volgens de richtlijnen van de leverancier.
 • Verdunnen volgens noodzaak viscositeit van de gebruikte verf.
 • Dagelijks reinigen en onderhouden van het spuitgereedschap en werkomgeving.
 • Wekelijks reinigen van de spuitcabine.
 • Respecteren en toepassen veiligheidsnormen inclusief deze voor de scheikundige producten.
 • Het correct gebruiken van de voorziene en noodzakelijke PBM’s.
 • Werken met diverse scheikundige producten, zoals ontvetters, thinners, verven, verharders.
 • Werken volgens kwaliteitsprocedures.
 • Orde en netheid naleven op en rond de werkpost.
 • Assistentie verlenen bij onderhouds-en herstellingswerken uitgevoerd door eigen of externe medewerkers.
 • Vervangen van filterdoeken tijdens het periodiek- wekelijks-onderhoud.
 • Opvolgen van het onderhoudsschema.

 

Profiel:

 • Technisch geschoolde pistoolschilder of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring hebben met tekeninglezen (in het bijzonder naar kleurcodes toe)
 • Inzicht hebben in het gebruik van de verschillende scheikundige producten, zoals ontvetters thinners - verven – verharders
 • Lezen en begrijpen van productie-orderfiches
 • Kunnen werken met mengverhoudingen
 • Zelfstandig werken
 • Zowel werken vanop begane grond als op hoogte (ladder)

 

Aanbod:

 • Een uitdagende en gevarieerde job binnen hoogtechnologische machinebouw.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling: zelf richting geven aan jouw persoonlijke en professionele doelstellingen.
 • Dynamische werksfeer in een open bedrijfscultuur binnen een internationaal kader.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.

 

Contact:
BEP EUROPE NV Ten Briele 6, B-8200 BRUGGE | Office +32 50 40 85 40 | Desk +32 50 40 85 44 | Mail hr.europe@bepco.com