Quality Manager (m/v)

Je staat in voor het volledige kwaliteitsproces binnen de organisatie en zorgt voor de bewaking , het beheer en het verbeteren van het kwaliteitsbeleid binnen de onderneming

Functie:

 • Je werkt in overleg met de afdelingshoofden om tot een consistent kwaliteitsbeleid te komen.
 • Je verdeelt samen met de afdelingshoofden de taken en bevoegdheden met betrekking tot de implementatie, de opvolging en de optimalisatie van kwaliteitsprocessen.
 • Je voorziet tools om ons product kwalitatiever te krijgen in functie van de eisen van onze klanten.
 • Je ondersteunt de diverse afdelingen om kwaliteit binnen hun werkprocessen te plannen, te borgen, registreerbaar en meetbaar te maken.
 • Je verzorgt de verspreiding van werkbare kwaliteitstools zodat deze voor iedereen bruikbaar zijn.
 • Je verzorgt op alle niveaus in onze organisatie de communicatie over de gekozen werkwijzen.
 • Je zorgt dat er een methodiek komt voor het afhandelen van niet-conformiteiten. Je zal deze methodiek ook bewaken.
 • Je doet samen met het management kwaliteitsreviews en doet aanbevelingen tot bijsturing.
 • Je audit onze processen, je brengt de processen in kaart en doet voorstellen om kwaliteitsmomenten in te lassen en onze processen lean te maken.
 • Naast een adviserende rol zal je binnen ons team ook een uitvoerende rol hebben.
 • Je staat in staf van de Managing Director.

Profiel:

 • Je beschikt over een Masterdiploma in een technische discipline.
 • Aantoonbare ervaring kunnen voorleggen in een leidinggevende kwaliteitsfunctie.
 • Vertrouwd zijn met machinebouw.
 • Kennis hebben van diverse technieken en methoden om kwaliteitseisen te verbeteren. (Kaizen, Six Sigma, Lean, Risico-analyse, FMEA, Hazop, ….).
 • Naast een gestructureerd en analytische werk- en denkvermogen, beschikken over sterke leidinggevende en organisatorische competenties.
 • Team player.
 • Kennis van ISO9001, ervaring bij het invoeren van een ISO-certificering is een meerwaarde.
 • Bereid zijn zich in het bestaande ERP systeem te verdiepen en dit verder te analyseren.
 • Correct en beheerst communiceren, plichtsbewust handelen en in staat zijn om standpunten onderbouwd te argumenteren.

 

Aanbod:

Wij bieden een gevarieerde functie met een contract van onbepaalde duur in een internationale omgeving, een competitief salaris en een aangename werksfeer.

 

Contact:
BEP EUROPE NV Ten Briele 6, B-8200 BRUGGE | Office +32 50 40 85 40 | Desk +32 50 40 85 44 | Mail hr.europe@bepco.com